3S Hizmet Modeli

S 1 – STRATEGY

İş hedefleri ile uyumlu, kurumun/markanın iletişimine dayanak olacak kurumsal iletişim stratejisinin kurgulanmasını kapsar. Kurumun vizyon, misyon, değerler, iş hedefleri ve araştırmalarından beslenerek 3 temel çıktı elde edilir:

• Kurumsal İletişim Hedefleri İletişim Stratejisi ve Ana Mesajlar

• Kurumsal İletişim Modeli

• Kurumsal İletişim Master Planı

 

S 2 – STRUCTURE

Bu stratejiyi hayata geçirecek “Organizasyonel Yapı”nın kurulması sürecini kapsar.

İç Yapı – Dış Yapı – Alt Yapı

İç Yapı

• Kurumsal İletişim fonksiyonunun organizasyon içindeki yerinin ve rolünün tanımlanması

• Departmanın kurulması

• Eleman profilinin belirlenmesi, seçimi, eğitimi, mentorluk yapılması

• Medya Sözcüsünün eğitimi süreçlerini kapsar.

Dış Yapı

İletişim tedarikçilerinin seçilmesi, sözleşmelerin yapılması, kurumsal brief verilmesi ve devreye alınması aşamalarını kapsar.

Altyapı

Kurumsal İletişim fonksiyonunun standartlarının ve sistematiğinin oluşturulmasına yönelik işleri kapsar.

• Kurumsal İletişim politika ve prosedürlerinin oluşturulması

• Görsel Kimlik Kılavuzu

• Kriz manueli

• Medya raporu

 

S 3 – SOLUTIONS

Kurumsal kaynaklar ve hedefler ile uyumlu, stratejiyi destekleyen uygulama çözümlerinin yaratılması sürecini kapsar. Strateji doğrultusunda yaratıcı çözümlerin yer aldığı Yıllık İletişim Planı geliştirilir ve uygulanır. ARPR bunların dışında faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporu, toplantı organizasyonları, bayi toplantıları vb. etkinlikler de müşterilerine proje bazlı hizmet vermektedir.

 

HİZMET ALANLARI

ARPR Stratejik İletişim Danışmanlığının Kapsadığı Alanlar

• Araştırma, Analiz, Raporlama

• Kurumsal İletişim Stratejisinin oluşturulması ve bu doğrultuda yıllık iletişim ve uygulama planın hazırlanması

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi

• Medya İlişkileri

• Bütünleşik Pazarlama iletişimi

• Kriz iletişimi

• İç iletişim

• Sponsorluk

• Gündem Yönetimi

• E- İletişim

• Kurumsal Kimlik

• Kurumsal Yayıncılık

• Sürdürülebilirlik Raporu ve Faaliyet Raporu