Bilgi Merkezi

Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir?

Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, şirketlerin tüm paydaşları ile birlikte ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğu olan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”  21’inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk konusunda bilinçli kurumlar, misyonlarının bir parçası olarak eğitim, çevre, sağlık, kültür-sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Dünyada Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Dünyada sosyal sorumluluk projelerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Kurumsal imajlarını güçlendirmek, kamuoyuyla bütünleşmek isteyen kurumlar pek çok konuda toplumsal fayda yaratmayı hedefleyen çalışmaları desteklemektedirler. 2012 yılında tüm dünyada gerçekleşen yaklaşık 51 milyar dolarlık sponsorluk harcamasının yüzde 9’u sosyal sorumluluk/amaca yönelik pazarlama konusuna ayrılmıştır.

“Eğer kalite ve fiyat farkı olmasa, dünya için iyi şeyler yaptığına inandığım ve sosyal sorumluluk taşıyan şirketin ürününü tercih ederim” diyenlerin oranı son 3 yıl içinde % 55’ten % 65’e çıkmıştır.

Bu da, sosyal sorumluluğun toplum için de son derece önemli bir kriter olduğunun en büyük göstergesidir.

Amerika’da yapılan Sosyal Sorumluluk araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 84’ü, kendi önem verdikleri bir konuyu sahiplenen kurumun ürününü satın alacaklarını belirtiyor.

Türkiye'de Sosyal Sorumluluk

Türkiye’de sosyal sorumluluk çalışmaları son 10 yıllık dönemde ciddi bir artış göstermiştir. Kamuoyunun ve tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmesi ve tercihlerini sosyal sorumluluk konusuna yatırım yapan kurumlar yönünde kullanmaya başlaması ile sosyal sorumluluk kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı haline gelmeye başlamıştır. Yapılan araştırmalar Türk kamuoyunun bu yöndeki yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır.

Önümüzdeki 5 yılda özellikle sosyal sorumluluk projelerinin sayılarının daha da artacağını ve bu konuda yapılan çalışmaların kurumlar için ciddi bir rekabet avantajı yaratacağını öngörmekteyiz.

Sosyal Sorumluluk uygulamaları kurumlara neler sağlar?

Doğru seçilmiş ve iyi yönetilen sosyal sorumluluk projeleri

 • Kurumsal itibarı arttırır,
 • Kurumsal imajı ve marka bilinirliğini güçlendirir,
 • Marka değerini yükseltir,
 • Markaya karşı güven oluşturur ve aidiyet duygusunu geliştirir,
 • Müşteri ve marka arasında bağ kurar,
 • Çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırır,
 • Acente / Bayilerle iletişimi güçlendirir,
 • Medyada olumlu haberlerle yer alınmasını sağlar,
 • Farkındalık yaratır…

Sponsorluk

Sponsorluk nedir?

Bilgi ve iletişim çağında yaşadığımız günümüzde rakipler arasından ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitleyle duygusal bir bağ kurmak ve az bütçelerle geniş kitlelere ulaşmak önemli. Artık tüketiciler yalnızca bir ürün ya da hizmeti satın almıyorlar, aynı zamanda o ürünün sunduğu hayat tarzını, hikayeleri, deneyimleri ve duyguları satın alıyorlar. Son yıllarda bu amaçları gerçekleştirecek bir pazarlama aracı diğer pazarlama araçları arasından ön plana çıkmaya başladı.

Bu etkin araç: Sponsorluktur.

Sponsorluk çok etkin bir pazarlama tekniğidir, bağış ya da yardım değildir. Sponsorluğun amacı kurumu ya da ürünü tanıtarak imajı oluşturmak,

Sponsorluk Kategorileri

 • Spor
 • Eğitim
 • Kültür-Sanat
 • Sosyal
 • Sağlık
 • Toplumsal
 • Arkeoloji
 • Çevre
 • Tarih

Sponsorluğun reklamdan farkı?

Doğru yapılan sponsorluklar hedef kitleye en kısa yoldan ve en etkili şekilde ulaşır. Tüketici reklamın parası ödenerek yayınlandığını bildiği için reklama ön yargılı yaklaşırken, önem verdiği konudaki sponsorluklardan daha çok etkilenir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kamuoyu artık topluma katkıda bulunan şirketlere daha çok itibar ediyor ve bu tercihi tüketime de yansıtarak satışları arttırıyor.Çünkü tüketiciler artık ürünün kalitesi kadar onu üreten kurumun imajına da önem veriyor. İmaj geliştirmek için de sponsorluk en uygun iletişim araçlarının başında geliyor.

Dünya'da ve Türkiye'de Sponsorluk

Son 10 yıllık dönemde dünyada pazarlama bütçelerinde sponsorluk çalışmalarına ayrılan pay hızla artmaktadır. Sponsorluğun diğer iletişim harcamalarına kıyasla daha ekonomik bütçelerle hedef kitleye doğrudan ulaşmayı mümkün kılması tüm dünyada pazarlama iletişiminde sponsorluğa daha fazla pay verilmesini ve “dünyanın en hızlı gelişen pazarlama aracı “ olarak nitelendirilmesini sağlamaktadır.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre pazarlama bütçelerinde sponsorluğa ayrılan pay son 5 yıllık dönemde büyük bir atış göstererek % 19.5’a ulaşmıştır.

Amerika’da yayınlanan IEG Sponsorship Report’a göre 2012 yılında Dünyadaki toplam sponsorluk harcaması yaklaşık 51 Milyar Dolara ulaşmıştır. Bu toplamda en büyük pay spor sponsorluklarına ayrılmaktadır.